Tuesday, 28th September 2021
 

Latest News

Pengumpulan Maklumat Berkaitan Permohonan Kebenaran Merancang (KM) yang Tidak Diproses atau Ditolak oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Pengumpulan Maklumat Berkaitan Permohonan Kebenaran Merancang (KM) yang Tidak Diproses atau Ditolak oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Sila ke pautan untuk mengemukakan maklumbalas

Maklumbalas ahli-ahli berdaftar sangat dialu-alukan selewat-lewatnya pada 7 Ogos 2021

Files:
Pengumpulan Maklumat Berkaitan Permohonan Kebenaran Merancang (KM) yang Tidak Diproses atau Ditolak oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
File size: 110.37 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.