Tuesday, 28th September 2021
 

Latest News

SURAT KEBENARAN BEROPERASI BAGI PERUNDING/FIRMA YANG TERLIBAT DALAM PEMBINAAN PROJEK-PROJEK UTAMA/KRITIKAL

Surat Keberanan Beroperasi bagi para perunding dan firma yang terlibat dalam pembinaan projek-projek utama dan kritikal akan diperolehi oleh Kontraktor utama ( Main contractor) bagi projek masing-masing apabila membuat permohonan secara berkelompok kepada CIDB.

Sila pastikan firma serta para perunding turut disenaraikan dalam permohonan kepada CIDB tersebut. Tatacara terperinci Permohonan Kebenaran Operasi akan disusul oleh pihak CIDB kelak.

Sekian terima kasih.

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.