Wednesday, 2nd December 2020
 

Latest News

PENGECUALIAN MATA KREDIT CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) DAN REBAT 50% PADA YURAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN BAGI AHLI DAN FIRMA YANG BERDAFTAR DI BAWAH LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA (LAM)

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) mengambil maklum serta memahami impak serta kesan secara langsung pandemik COVID-19 ke atas para profesional dan firma masing-masing dan secara amnya kepada hampir keseluruhan sektor ekonomi dalam Negara.

Sehubungan dengan itu Lembaga Arkitek Malaysia telah menetapkan 2 perkara berikut bagi meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh Ahli dan firma yang berdaftar dengan LAM.

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk lampiran dibawah:

Files:
PENGECUALIAN MATA KREDIT (CPD) DAN REBAT 50% YURAN PEMBAHARUAN AHLI LAM
File size: 2.63 MB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.