Tuesday, 1st December 2020
 

Latest News

NOTIS OPERASI PEJABAT LAM SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

Pejabat Lembaga Arkitek Malaysia akan beroperasi semula dalam keadaan terkawal serta mematuhi sepenuhnya Prosedur Kerja Selamat Pencegahan Covid-19 Di Tempat Kerja yang ditetapkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia. Dalam tempoh PKPB ini, kaunter LAM akan beroperasi dari 11.00 pagi hingga 1.00 petang pada setiap hari berkerja bermula 17 November sehingga ke satu tarikh PKPB ditamatkan

Sekian, terima kasih

Untuk keterangan lanjut, sila rujuk lampiran dibawah:

Files:
NOTIS OPERASI PEJABAT LAM SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)
File size: 264.45 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.