Sunday, 24th January 2021
 

Latest News

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN AHLI LAM 2021

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

Suka cita dimaklumkan, pembaharuan pendaftaran bagi tahun 2021 akan dibuka dan diaktifkan pada 1 Januari 2021 dan tamat pada 31 Januari 2021

Sila rujuk lampiran dibawah untuk keterangan lanjut.

Files:
Notis Pembaharuan Pendaftaran Ahli LAM 2021
File size: 248.64 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.