Friday, 23rd July 2021
 

Latest News

PELAKSANAAN MEKANISMA PENGELUARAN SURAT PENGESAHAN PEMATUHAN BAGI PEMASANGAN UTILITI AIR/PEMBENTUNGAN DALAM MASA 28 HARI UNTUK PERMOHONAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC)

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

Seperti sedia maklum. pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada ekonomi negara. Justeru, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi pemulihan ekonomi negara.

Sila rujuk lampiran dibawah untuk keterangan lanjut.

Files:
SPAN/JKAP/STD/700-4/11 KLT.1 (16)
File size: 2.47 MB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.