Wednesday, 2nd December 2020
 

Latest News

PEMBERIAN MATA CPD BAGI PEMBAHARUAN DAN PEMASUKAN SEMULA TAHUN 2021 LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

Ahli- ahli berdaftar,

Berikutan wabak Covid-19 yang melanda negara dan kekangan memenuhi keperluan mata CPD, sukacita dimaklumkan Lembaga Arkitek Malaysia telah bersidang pada 21 Mei 2020 dan memutuskan bahawa pengurangan mata CPD bagi pembaharuan dan pemasukan semula tahun 2021 adalah seperti di lampiran.

Sila rujuk lampiran dibawah

Files:
Pengurangan Mata CPD
File size: 271.73 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.