Tuesday, 1st December 2020
 

Latest News

KENYATAAN LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA (LAM) BERHUBUNG ACARA SERTA AKTIVITI LAM LANJUTAN SITUASI COVID-19

Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) mengambil maklum akan situasi terkini berhubung penularan Wabak Coronavirus (COVID-19) yang membimbangkan.

Sepertimana semua sedia maklum, pihak Kerajaan telah mengeluarkan arahan berkaitan sebagai langkah berjaga-jaga serta pencegahan penularan (COVID-19). Antaranya adalah dengan menguatkuasakan 'Perintah Kawalan Pergerakan' (PKP) Bermula 18 Mac 2020 yang telah dilanjutkan sehingga 09 Jun 2020.

Bagi menyokong usaha-usaha Kerajaan tersebut, LAM akan menagguhkan pelaksanaan beberapa aktiviti sperti Majlis Pentauliahan Arkitek, Peperiksaan Profesional Bahagian III, Taklimat Khas Arkitek Graduan, Lawatan-lawatan Akreditasi dan Validasi ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Sila rujuk lampiran dibawah untuk keterangan lanjut.

Sekian, terima kasih

Files:
Pengumuman COVID-19
File size: 136.91 KB
Kenyataan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) Berhubung Acara Serta Aktiviti Di Bawah LAM Lanjutan Situasi COVID-19
Nota Khas MAPS #1 2020
File size: 1.09 MB
Pencegahan Jangkitan Penyakit COVID-19 dan Impaknya Terhadap Program Senibina dan Rekabentuk Dalaman di Institusi Pengajian Tinggi
Nota Khas MAPS #2 2020
File size: 737.54 KB
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Serta Penilaian bagi Program Senibina dan Rekabentuk Dalaman di Institusi Pengajian Tinggi dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sempena Penularan Wabak COVID-19
Nota Khas MAPS #3 2020
File size: 782.42 KB
Perintah Kawalan Pergerakan (COVID-19) dan Kesanya ke atas Permohonan Akreditasi Bagi Program Pengajian Senibina dan Rekabentuk Dalaman
Notis Penangguhan Majlis Pentauliahan Arkitek Baru Di Bawah Lembaga Arkitek Malaysia
File size: 229.36 KB
Notis Penangguhan Peperiksaan Bahagian III Mac 2020
File size: 251.84 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.