Monday, 21st September 2020
 

Latest News

PENGHANTARAN SALINAN DIGITAL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CERTIFICATE OF COMPLETION AND COMPLIANCE - CCC)

Mulai 1 Oktober 2019, pihak Lembaga hanya akan menerima pendepositan salinan Borang F/F1, Borang-borang G dan surat-surat pengesahan siap kerja secara atas talian.

Mohon tuan/puan mengambil maklum bahawa Mulai 1 Oktober 2019, Semua dokumen dalam bentuk 'Hardcopy' tidak akan diterima dan tidak akan direkodkan.

Sila rujuk lampiran dibawah untuk keterangan lanjut

Files:
Notis Pemberitahuan Penghantaran Salinan Digital Perakuan Siap dan Pematuhan (Certification of Completion and Compliance - CCC)
File size: 594.11 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.