Friday, 15th October 2021
 

Fee for Accreditation

KADAR FI PERMOHONAN AKREDITASI DAN KELULUSAN PROGRAM SENIBINA & REKABENTUK DALAMAN

Bil.

Kategori

Kadar Fi

 1. KELULUSAN PROGRAM

(a)

Bahagian I

RM6500

(b)

Bahagian II

RM6500

(c)

Rekabentuk Dalaman

RM6500

2. ADVISORY VISIT

(a)

Bahagian I

RM7000

(b)

Bahagian II

RM7000

(c)

Bahagian I & II

RM8000

(d)

Rekabentuk Dalaman

RM7000

 3. FULL ACCREDITATION VISIT (2 Full Days)

(a)

Bahagian I

RM14000

(b)

Bahagian II

RM14000

(c)

Bahagian I & II

RM19000

(d)

Rekabentuk Dalaman

RM14000

 4.CONTINUING ACCREDITATION VISIT

(a)

Bahagian I

RM14000

(b)

Bahagian II

RM14000

(c)

Bahagian I & II

RM19000

(d)

Rekabentuk Dalaman

RM14000

 5.COMPLIANCE VISIT (Due to Conditional Accreditation)

(a)

Bahagian I

RM7000

(b)

Bahagian II

RM7000

(c)

Bahagian I & II

RM8000

(d)

Rekabentuk Dalaman

RM7000

 6.VERIFICATION VISIT

(a)

Bahagian I

-

(b)

Bahagian II

-

(c)

Bahagian I & II

-

(d)

Rekabentuk Dalaman

-

 7.VALIDATION VISIT (For Foreign University in Overseas)

(a)

Bahagian I

USD5000

(b)

Bahagian II

USD5000

(c)

Bahagian I & II

USD8000

(d)

Rekabentuk Dalaman

USD5000

Nota : Bayaran sebanyak RM500 akan dikenakan oleh pihak MQA bagi permohonan Kelulusan Program dan permohonan Lawatan Akreditasi. Pihak IPT juga perlu menanggung kos perjalanan, penginapan dan lain-lain kos berkaitan semasa Lawatan diadakan sekiranya diperlukan.

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.