Saturday, 7th December 2019
 

Latest News

PROSEDUR PERMOHONAN SYARIKAT UTILITI KEPADA JKR TAHUN 2018

Untuk makluman, Prosedur permohonan Syarikat Utiliti kepada JKR bagi kerja korekan dalam rizab jalan Persekutuan telah berkuatkuasa pada 23 Mac 2018

Sila kepautan berikut. untuk keterangan lanjut.

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.