Friday, 18th August 2017
 

Latest News

SOAL SELIDIK SENIBINA IDENTITI KEBANGSAAN MALAYSIA (NATIONAL ARCHITECTURAL IDENTITY OF MALAYSIA)

Soal selidik ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kefahaman masyarakat awam mengenai keperluan suatu dasar dan garis panduan bagi mengawal pembangunan senibina dan alam bina di Malaysia.

2. Memaklumkan kepada masyarakat awam khususnya pemegang taruh (stakeholder) mengeni penggubalan Dasar Senibina Identiti Kebangsaan (National Architectural Identity Policy); dan

3. Mendapat maklumbalas berhubung perlaksanaan Dasar Senibina Identiti Kebangsaan (DaSIK) dan Garis Panduan (Guidelines) Senibina Identiti Kebangsaan (GaSIK).

Sila isikan maklumat di pautan berikut https://docs.google.com/forms/d/e/ untuk catatan dan maklumbalas yang akan diberikan:

Maklumbalas anda melalui SOAL SELIDIK berikut amatlah dihargai

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.