Monday, 23rd July 2018
 

Latest News

PROSEDUR PERMOHONAN SYARIKAT UTILITI

Untuk makluman, Prosedur Permohonan Syarikat Utiliti Kepada JKR bagi kerja korekan dalam rizab jalan Persekutuan telah berkuatkuasa pada 1 Januari 2017

Sila kepautan berikut. untuk keterangan lanjut.

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.